Żywność funkcjonalna. żywność prozdrowotna. Definicja, aspekty prawne i wytyczne dla firm

Jak wynika z lektury czasopism, takich jak „Journal of Functional Foods”, prowadzone są liczne badania naukowe mające na celu udowodnienie, że żywność lub jej składniki mają korzystny wpływ na zdrowie.

Dowody naukowe służą poparciu hipotezy, że niektóre środki spożywcze lub ich składniki mają korzystny wpływ fizjologiczny i psychologiczny, wykraczający poza dostarczanie podstawowych składników odżywczych. Przedmiotem badań są często: identyfikacja składników biologicznie czynnych, ich biodostępność oraz weryfikacja mechanizmów, dzięki którym żywność lub jej składniki mogą wpływać korzystnie na parametry fizjologiczne lub prewencję chorób. Wyniki badań wpływają też na uzupełnienie klasycznego podejścia dotyczącego żywienia, czyli unikania niedoborów składników odżywczych, o koncepcję „optymalnego” odżywiania. Żywność funkcjonalna jest odpowiedzią przemysłu spożywczego na zainteresowanie i potrzebę „optymalnego” odżywiania, które co do zasady ma służyć uzyskaniu i zachowaniu zdrowia.


Polecamy lekturę artykułu Izabeli Tańskiej, prezes zarządu IGI FOOD LAW opublikowanego w kwartalniku "Food-Lex" nr 3/2022>> 


serotonin-2-1536x1024