Żywność ekologiczna

Zarówno w Unii Europejskiej jak też wielu państwach na całym świecie intensywnie rozwijana jest polityka jakości produktów rolnych i żywności.

Jednym z systemów jakości pozwalających na wyróżnienie produktu rolnego i żywności jest produkcja ekologiczna (obok m.in. produktów regionalnych i tradycyjnych). Rosnący popyt na produkty ekologiczne powoduje rozwój rynku żywności ekologicznej, odnotowywany przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych, głównie w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. 


Fotolia_217699129_M