Żywność dla dzieci - część II

Prawodawca unijny wyróżnił kilka rodzajów żywności przeznaczonej dla dzieci, są to przede wszystkim preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt (infant formulae and follow-on formulae), a także przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci.

Definicje wszystkich omawianych pojęć zawarte zostały w rozporządzeniu nr 609/2013, a jednocześnie, w związku z obowiązywaniem dyrektywy nr 2006/141 i dyrektywy nr 2006/125, definicje tych pojęć zawarte zostały w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (u.b.ż.ż.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (rozporządzanie w sprawie ś.s.s.p.ż.). Zważywszy na zasadę nadrzędności rozporządzenia 609/2013, kluczowe znaczenie mają jednak definicje w zawarte w rozporządzeniu nr 609/2013, a nie w ustawie.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2019dostęp dla prenumeratorów>>
Fotolia_52689256_M