Zrównoważony system żywnościowy. Planowane unijne regulacje prawne

W unijnej strategii „Od pola do stołu” słowo „zrównoważony” pojawia się w różnych konfiguracjach 149 razy. Jest mowa m.in. o zrównoważonym rozwoju, zrównoważonej żywności, zrównoważonych praktykach, zrównoważonej produkcji, zrównoważonym charakterze żywności, zrównoważonym stosowaniu pestycydów, zrównoważonym nawożeniu, zrównoważonym gospodarowaniu składnikami odżywczymi czy zrównoważonej konsumpcji.

W praktyce oznacza to transformację poprzez budowanie łańcucha żywnościowego, który działa na rzecz konsumentów, producentów, klimatu i środowiska. Celem działań na poziomie unijnym jest zmniejszenie śladu środowiskowego i klimatycznego unijnego systemu żywnościowego, wzmocnienie jego odporności, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej oraz bycie liderem globalnej transformacji w kierunku konkurencyjnej zrównoważoności od pola od stołu.

Polecamy artykuł pt. "Zrównoważony system żywnościowy. Planowane unijne regulacje prawne", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowała Izabela Tańska - IGI FOOD LAW.

Kwartalnik "Food-Lex" nr 4/2022>> 

iStock-1141208359