Znakowanie - projekt rozporządzenia MRiRW - żywność zawierająca owady

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Projekt dotyczy wprowadzenia obowiązkowego specjalnego oznakowania graficznego produktów zawierających w swoim składzie owady lub ich części określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności. Wzór oznakowania podano w załączniku do projektu rozporządzenia - przedstawia on owada z rodziny pasikonikowatych z podpisem: "Zawiera owady jadalne".

Celem projektowanej regulacji jest zapewnienie krajowym konsumentom jednolitej, graficznej informacji na temat obecności w środkach spożywczych nowej żywności z owadów – wskazano w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.


untitled_design_5