Znakowanie produktów – pochodzenie składnika podstawowego produktu

Od 1 kwietnia br. zaczęło obowiązywać rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/775, dotyczące podawania w pewnych sytuacjach informacji po pochodzeniu składników podstawowych produktów.

31 stycznia br. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące praktycznego stosowania tego przepisu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0131%2801%29&from=PL


Na stronie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zostały opublikowane dodatkowe wskazówki odnoszące się do sposobu oceny oznakowania produktów pod kątem zgodności z rozporządzeniem 2018/775.

https://ijhars.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2020/kwiecien/BKJ/Znakowanie%20zywnosci%20_pochodzenie%20skladnika%20podstawowego.pdf


Fotolia_48966975_M