Znakowanie FOP - Prace EFSA

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), na podstawie mandatu Komisji Europejskiej, opracowuje opinie naukowe dotyczące projektu systemu zharmonizowanego, obowiązkowego oznaczania wartości odżywczej z przodu opakowania (front-of-pack – FOP) i ustanowienia warunków stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych żywności w oparciu o profile żywieniowe.

Opinie EFSA będą dotyczyły:

  • składników odżywczych oraz innych składników istotnych dla zdrowia populacji europejskiej (np. źródeł energii czy błonnika pokarmowego w diecie)
  • grup żywności, które odgrywają istotną role w diecie populacji europejskiej i jej podgrup
  • kryteriów wyboru substancji odżywczych i innych substancji dla profilowania składników odżywczych.

Eksperci EFSA dokonają oceny najnowszych informacji naukowych z takich źródeł jak:

  • publikowane przeglądy zaleceń żywieniowych zdrowego odżywiania opartych na wynikach badań na ludziach
  • prace EFSA odnośnie referencyjnych wartości żywieniowych i profili żywienia
  • kompleksowe przeglądy Komisji Europejskiej dotyczące systemów etykietowania z przodu opakowania.

Opinia EFSA ma być gotowa do marca 2022 r. Projekt opinii zostanie przekazany przez EFSA do publicznych konsultacji pod koniec 2021 r.  

Więcej informacji 

Strona internetowa Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).


Fotolia_48966975_M