Znaczenie pojęcia „jakość żywności”

W słowniku języka polskiego „jakość” definiuje się jako „zespół cech decydujących o ocenie danego wyrobu”.

W literaturze często przez „jakość” produktu rozumie się poziom doskonałości produktu oraz jego zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów. Jest to zespół cech użytkowych zarówno materialnych (np. trwałość), jak i emocjonalnych (np. zgodność z osobistymi potrzebami, obowiązującą modą lub trendami), które wpływają na stopień zaspokojenia określonych potrzeb konsumenta związanych z zakupem danego produktu. Nabywca, porównując produkt z innymi konkurencyjnymi produktami dostępnymi na rynku, odwołuje się właśnie do względnej jakości i jest gotów zapłacić więcej za produkt lepszej w jego ocenie jakości.


Polecamy artykuł pt. "Znaczenie pojęcia „jakość żywności”", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracował Paweł Wojciechowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Kwartalnik "Food-Lex" nr 3/2022>> 


food-lex_okladka_032022