Zmiany przepisów w zakresie produkcji ekologicznej

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Tym samym uchylone zostaną przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.

Przejawem jednolitości i równości w traktowaniu producentów ma być (co do zasady) odejście od systemu wyjątków „na życzenie” na poziomie jednego producenta i wprowadzenie regulacji, która będzie w sposób niedyskryminacyjny dotyczyła wszystkich podmiotów w danym państwie członkowskim.

Nowy i ujednolicony zbiór przepisów będzie miał również zastosowanie do producentów spoza UE, którzy wprowadzają swoje produkty na rynek europejski. Ustawodawca unijny zdecydował się na zastąpienie jednym aktem ponad 60 zestawów przepisów o standardach, wydawanych przez jednostki certyfikujące, na których podstawie uznawano równoważność produktów ze standardami UE.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2020, dostęp dla prenumeratorów>>

forum-do-campo-a-mesa-em-monte-bonito