Zawiadomienie Komisji - Wytyczne dot. wykładni i stosowania Dyrektywy RAdy 93/13/EWG w spr. nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

Głównym celem zawiadomienia Komisji jest przedstawienie w ustrukturyzowany sposób wykładni, jakiej dokonał Trybunał w odniesieniu do kluczowych pojęć i przepisów dyrektywy 93/13/EWG w kontekście konkretnych spraw rozpoznawanych przez sądy w państwach członkowskich. W ten sposób Komisja chciałaby zwiększyć świadomość istnienia tego orzecznictwa wśród wszystkich zainteresowanych stron, m.in. konsumentów, przedsiębiorstw, organów państw członkowskich, w tym sądów krajowych, oraz prawników praktyków w całej UE, ułatwiając tym samym jego wykorzystanie w praktyce.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 4/2019, dostęp dla prenumeratorów>>

Legislation