Zawiadomienie Komisji ws. stosowania przepisów art. 26 ust. 3 Rozp. (UE) nr 1169/2011 (2020/C 32/01)

Celem opublikowanego zawiadomienia Komisji Europejskiej jest zapewnienie wytycznych dotyczących stosowania przepisów art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/775, w którym określono zasady dotyczące stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia nr 1169/2011. Zawiadomienie skierowane jest do podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze i do organów krajowych. Dokument ten należy odczytywać w powiązaniu z innymi odpowiednimi przepisami rozporządzenia nr 1169/2011 oraz rozporządzenia wykonawczego nr 2018/775.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2020, dostęp dla prenumeratorów>>

3d-j-num-293-1