Zawiadomienie Komisji – Wytyczne Komisji dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Wytyczne na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz.Urz. UE C 216).

Wytyczne dotyczą interpretacji i wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko i są skierowane do państw członkowskich UE.

W dokumencie tym odniesiono się do najważniejszych definicji dyrektywy i podano przykłady produktów, co do których należy rozważyć, czy wchodzą w zakres dyrektywy.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2021, dostęp dla prenumeratorów>>  


2958194