Zatrudnienie obywateli Ukrainy i członków ich rodzin na podstawie specustawy

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował przyjazd do Polski wielu osób uciekających przed konfliktem zbrojnym.

W związku z tym polski ustawodawca stosunkowo szybko przyjął specjalne rozwiązania prawne w celu określenia ich statusu i wprowadził uproszczenia regulujące możliwości ich zatrudnienia. Tak zwana specustawa (tj. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn.zm.), obowiązująca z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r., daje możliwość łatwiejszego podjęcia pracy. Najważniejszym ułatwieniem jest z pewnością brak konieczności uzyskania zezwolenia przed zatrudnieniem – pracodawca już po rozpoczęciu pracy dokonuje zgłoszenia do urzędu pracy.


Polecamy lekturę artykułu Karoliny Schiffter z Kancelarii PCS Littler, opublikowanego w kwartalniku "Food-Lex" nr 2/2022>>


svensk-spellicens--2048x1154