Zaproszenie do składania wniosków promujących europejskie produkty rolno-spożywcze

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących europejskich programów promocyjnych produktów rolno-spożywczych w UE i w rajach trzecich na 2022 r. Podobnie jak w 2021 r., w tym roku szczególny nacisk kładzie się na promocję produktów i metod bezpośrednio wspierających cele Europejskiego Zielonego Ładu. Obejmuje to promocję produktów ekologicznych, owoców i warzyw oraz zrównoważonego rolnictwa.

185,9 mln euro przeznaczono na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza nią. Z całkowitego budżetu 176,4 mln euro przeznaczono na współfinansowanie programów promocyjnych, które zostaną wybrane spośród wniosków będących odpowiedzią na opublikowane dzisiaj zaproszenia. Pozostałe środki będą wspierać inicjatywy UE w tej dziedzinie.

Polityka promocyjna będzie współfinansować kampanie zgodne z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu, wspierające cele strategii „od pola do stołu”, planu działań UE w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz komunikatu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec epoki klatkowej”. Na przykład, aby zwiększyć spójność z celem strategii „Od pola do stołu”, polegającym na zwiększeniu zrównoważonej konsumpcji, wszystkie wizualne materiały promocyjne kampanii w UE skierowane do konsumentów będą musiały odnosić się do Wytycznych żywieniowych w docelowym kraju UE.

Wnioski należy składać do 21 kwietnia 2022 r.

Dalsze informacje: KE.

AdobeStock_249730128