Zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia – aktualny stan prawny. Część II

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z dnia 20.12.2006 r.), z późniejszymi zmianami (nr 629/208 z dnia 2 lipca 2008 r., nr 420/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. oraz nr 488/2014 z dnia 12 maja 2014 r.) podaje najwyższe dopuszczalne poziomy ołowiu i arsenu w większości podstawowych grup środków spożywczych i dotyczy ich części jadalnych.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex4/2014dostęp dla prenumeratorów>> 


bread-1667205_1280