Zanieczyszczenia żywności pochodzące z opakowań z tworzyw sztucznych – prace legislacyjne. Kwestie istotne dla producentów żywności. Część I

Opakowanie ma na celu chronić żywność przed działaniem czynników zewnętrznych, mikroorganizmami, zmianami biologicznymi i chemicznymi, dzięki czemu zapakowana żywność może mieć dłuższy okres przydatności do spożycia.

Dlatego też opakowania stały się nieodzownym elementem procesu produkcji żywności. Aby sprostać ogromnemu zapotrzebowaniu przemysłu spożywczego, w ostatnich dziesięcioleciach nastąpił znaczący wzrost rozwoju opakowań do żywności. Obecnie jako materiały opakowaniowe stosuje się ponad 30 różnych tworzyw sztucznych. Opracowano również różne rodzaje dodatków, takich jak przeciwutleniacze, stabilizatory, środki antystatyczne i zapobiegające blokowaniu, dodawane w celu poprawy wydajności podczas przetwarzania i wytwarzania lub podczas stosowania polimerowych materiałów opakowaniowych. Niemniej jednak w ostatnim czasie wzrosła obawa o bezpieczeństwo żywności związane z migracją substancji z materiałów opakowaniowych lub urządzeń stosowanych w przetwórstwie. Samo opakowanie może stanowić istotne źródło zanieczyszczenia żywności różnymi organicznymi oraz nieorganicznymi substancjami szkodliwymi dla człowieka. Zagrożenie dla zdrowia człowieka mogą powodować wchodzące w skład materiałów mających kontakt z żywnością substancje chemiczne, które mogą się z nich uwalniać i migrować do środka spożywczego.


Polecamy lekturę artykułu Marzeny Pawlickiej, kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB opublikowanego w kwartalniku "Food-Lex" nr 2/2022>>

Ortaggi-della-IV-gamma-crescono-le-vendite-7-rispetto-al-2016