Zanieczyszczenia żywności pochodzące z opakowań papierowych. Kwestie istotne dla producentów żywności

Przemysł celulozowo-papierniczy na świecie szybko się rozwija. W rezultacie pojawiło się ogromne zapotrzebowanie na surowce celulozowe i papiernicze. Surowce stosowane w papiernictwie można podzielić na trzy grupy: celulozę pochodzącą z drewna, celulozę pochodzącą z innych źródeł niż drewno oraz makulaturę.

Ostatnie doniesienia wskazują, że substancje chemiczne mogą migrować z opakowań papierowych i tekturowych w ilościach przekraczających nawet migrację z tworzyw sztucznych. Papier i tektura z recyklingu mogą z uwagi na pochodzenie surowca uwalniać dużą ilość szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń do żywności, mimo to są postrzegane jako korzystne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.

Polecamy artykuł pt. "Zanieczyszczenia żywności pochodzące z opakowań papierowych. Kwestie istotne dla producentów żywności. Część II, który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowała Marzena Pawlicka-Cegiełko z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Kwartalnik "Food-Lex" nr 3/2022>> 

28314_1600616967_banner