Zanieczyszczenia krzyżowe składnikami alergennymi. Prawo i obecne wyzwania

Alergie pokarmowe, w tym również nietolerancje pokarmowe, mające podłoże immunologiczne są coraz większym problemem związanym z bezpieczeństwem żywności na całym świecie i stają się niewątpliwym obciążeniem dla zdrowia publicznego.

Z jednej strony alergie pokarmowe dotyczą niewielkiej liczby konsumentów, z drugiej strony reakcja alergiczna może być ciężka lub nawet potencjalnie śmiertelna. Ponadto osoby cierpiące na alergie pokarmowe mogą doświadczać znacznego obniżenia jakości życia ze względu na konieczność wykluczenia z jadłospisu niektórych środków spożywczych oraz nieustanną ostrożność przy wyborze żywności. Składniki alergenne pochodzące z żywności to problem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności zarówno dla konsumentów cierpiących na alergie pokarmowe czy ich opiekunów, jak również dla podmiotów działających na rynku spożywczym i właściwych organów urzędowej kontroli żywności. Rosnące obciążenie zdrowia publicznego wywołane przez alergie pokarmowe wywiera presję na podmioty działające na rynku spożywczym, aby podejmowały niezbędne środki w celu zapewnienia właściwej deklaracji składników alergennych, minimalizowania ich ryzyka oraz, w miarę możliwości, zapobiegania niezamierzonej obecności składników alergennych w gotowych środkach spożywczych.


Polecamy lekturę artykułu Romualdy Dolińskiej, kierownik Działu Konsultacyjno-Prawnego Silliker Sp. z o.o. opublikowanego w kwartalniku "Food-Lex" nr 2/2022>>AdobeStock_121810014-m