Zagrożenia związane z obecnością substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w żywności oraz opakowaniach żywności

Substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS) to substancje produkowane przemysłowo, które nie występują naturalnie.

Pod względem chemicznym są to związki organiczne, w których atomy wodoru związane z węglem są zastąpione atomami fluoru, całkowicie (perfluorowane) lub częściowo (polifluorowane). 


Ta grupa substancji obejmuje ponad 4700 różnych związków. Różne PFAS można rozróżnić na podstawie długości ich łańcuchów węglowych i innych struktur molekularnych (grup funkcyjnych). Jak dotąd najlepiej zbadanymi związkami są kwas perfluorooktanowy (PFOA) i kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS).


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2021, dostęp dla prenumeratorów>>  


Fotolia_68651273_L