Wzory świadectwa zdrowia - Zanzibar i Algieria

W dniu 16.11.2023 r. do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęła oficjalna informacja o zatwierdzeniu przez służbę weterynaryjną Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wzoru weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla bydła rzeźnego eksportowanego z Polski do Algierii.

Ww. świadectwo zostało opublikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce: HANDEL/IMPORT/EKSPORT - Wywóz z Polski poza UE - Zwierzęta i materiał biologiczny - Algieria.  

Natomiast w dniu 20.11.2023 r. służba weterynaryjna Zanzibaru poinformowała o zatwierdzeniu wzoru świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego wywożonych z Polski do Zanzibaru.

Wyżej wymienione świadectwo zostało opublikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce: HANDEL/IMPORT/EKSPORT - Wywóz z Polski poza UE - Żywność - Zanzibar.

Źródło: GIW