Wytyczne PFPŻ ZP dla producentów żywności w spr. koronawirusa

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaktualizowała Wytyczne dla producentów żywności w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 (wersja 2 z 15.04.2020 r.).

W wytycznych uwzględniono dodatkowe wymagania wynikające z najnowszych przepisów, a także z komunikatów i informacji podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komisję Europejską.

Wytyczne uzupełniono o 3 sekcje:

  • VI  Środki do mycia i dezynfekcji
  • VII Postępowanie ze zużytymi środkami ochrony osobistej
  • VIII Pytania i odpowiedzi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komisji Europejskiej

Wytyczne można pobrać ze strony:

https://www.pfpz.pl/nowosci/?id_news=7198&lang_id=1

mikroskopijna-choroba-koronawirusowa-z-miejsca-na-kopie_23-2148473751