Wytyczne dotyczące ochrony pracowników w branży spożywczej podczas epidemii COVID-19

Na stronie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) zostały opublikowane wytyczne dla sektora spożywczego dotyczące ochrony pracowników podczas epidemii COVID-19.

Wytyczne zostały opracowane przez europejskie organizacje EFFAT (European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism), FoodDrinkEurope oraz partnerów społecznych UE w sektorze produkcji żywności.

Ich celem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników poprzez określenie minimalnych standardów, które powinny być stosowane w przedsiębiorstwach spożywczych w tym okresie zagrożenia.


Zgodnie z tymi wytycznymi pomiar temperatury ciała pracowników przy wejściu do pracy może być wymagany i przedsiębiorcy są do takiego działania zachęcani.


Do pobrania: Wytyczne (j. angielski)


https://osha.europa.eu/en/oshnews/guidelines-protect-workers-food-business-during-covid-19-outbreak


Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców jest bezpośrednim członkiem europejskiej organizacji FoodDrinkEurope.