Wytyczne dotyczące bezpiecznego użycia i ponownego użycia wody w produkcji żywności

Komitet Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO do spraw Higieny Żywności obradował po raz 53. w dniach od 29 listopada do 2 grudnia 2022 r.

Podczas tej sesji był omawiany m.in. projekt Kodeksu praktyki dotyczącego bezpiecznego użycia i ponownego użycia wody w produkcji żywności. Dokument ten został podzielony na części, tj. część ogólną, załącznik I dla produktów świeżych, załącznik II dla produktów rybołówstwa oraz załącznik III dla produktów mleczarskich.


Polecamy artykuł pt. "45. Sesja Komisji Kodeksu żywnościowego", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowała Małgorzata Kłak-Sionkowska, starszy specjalista w Biurze Współpracy Międzynarodowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Kwartalnik "Food-Lex" nr 1/2023 >>

1617243199167952500420230322224324sst