Wytyczne CEPI dla papieru i tektury do kontaktu z żywnością

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI) opublikowała w dniu 9.04.2019 r. nową wersję dokumentu „Wytyczne dotyczące kontaktu z żywnością w zakresie zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury”. Wytyczne wobec braku szczegółowych przepisów unijnych mogą stanowić dla branży papierniczej podstawę przyszłej regulacji prawnej. Dokument został opublikowany po raz pierwszy w 2010 r., a następnie został zaktualizowany w 2012 r. Wytyczne uwzględniają rosnące zapotrzebowanie na narzędzie do monitorowania zgodności, które obejmuje takie etapy jak zarządzanie ryzykiem, projektowanie produktu, dobór materiałów, dobrą praktykę produkcyjną, a także monitorowanie i kontrolę procesów. Wobec braku szczegółowych przepisów UE dotyczących papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością, branża papiernicza opracowała przedmiotowe wytyczne, które są skierowane do producentów papieru i tektury, wyrobów papierowych i tekturowych oraz dostawców surowców w celu zapewnienia właściwego wypełniania zobowiązań wynikających z prawodawstwa UE.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 3/2019, dostęp dla prenumeratorów>>

4795