Wymagania w zakresie badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - tworzywa sztuczne. Część II – migracja specyficzna

Analizę substancji, dla których określono limit migracji specyficznej (SML) wykonuje się najczęściej w płynach modelowych imitujących żywność z wykorzystaniem technik chromatograficznych, w tym wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) lub gazowej (GC) albo chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Do analizy substancji migrujących wykorzystywane są również techniki spektrofotometryczne UV-VIS. Dobór techniki jest dokonywany w zależności od analizowanej grupy związków chemicznych. Metody badania migracji specyficznej obejmują normy lub ich projekty z serii EN 13130, z których EN 13130-1 stanowi przewodnik dot. prowadzenia badań dla tego typu migracji.


Więcej w najnowszym numerze kwartalnika Food-Lex, zapraszamy do prenumeraty!