Wymagania w zakresie badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - tworzywa sztuczne

Niektóre z tych substancji mogą stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na często rakotwórcze lub zakłócające układ hormonalny właściwości toksykologiczne. Dlatego też materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością powinny być wystarczająco obojętne w stosunku do kontaktującej się z nimi żywności. Zgodnie art. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością, w warunkach użytkowania nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia człowieka i tym samym nie mogą powodować niemożliwych do przyjęcia zmian w składzie żywności lub powodować pogorszenie jej cech organoleptycznych.

Więcej w numerze 1/2015 kwartalnika Food-Lex, zapraszamy do prenumeraty! 

Fotolia_131555925_M