Wymagania dotyczące bezpieczeństwa lakierowanych metalowych puszek stosowanych w przemyśle spożywczym

Zgodnie art. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, w warunkach użytkowania nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia człowieka i tym samym muszą być wystarczająco obojętne w stosunku do kontaktującej się z nimi żywności. Ponadto nie mogą powodować nieakceptowalnych zmian w składzie żywności oraz pogorszenia jej cech organoleptycznych.


Fotolia_134623756_M