Wymagania dla zabawek dodawanych do produktów spożywczych

Zabawki, których elementy kontaktują się z żywnością (np. lizaki w kształcie gwizdków, smoczków, zabawki z umieszczonymi cukierkami w środku), muszą spełniać oprócz wymogów dyrektywy 2009/48/WE również wymogi przepisów prawnych dla materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/48/WE producenci lub upoważnieni przedstawiciele mają obowiązek sporządzenia deklaracji zgodności WE oraz przechowywania jej (jako części dokumentacji technicznej) przez okres dziesięciu lat od momentu wprowadzenia zabawki do obrotu handlowego. Deklaracja zgodności WE musi zawierać informacje wymienione w załączniku III przedmiotowej dyrektywy.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 4/2019, dostęp dla prenumeratorów>>

47126