Wyjaśnienia i opinie

 • Badania mikrobiologiczne w kierunku Escherichia coli w naturalnych wodach mineralnych i wodach źródlanych - (GIS 2/2018)

 • Opinia Stałego Komitetu w sprawie stosowania polioli i acesulfamu K (E 950) w gumie do żucia ( 4/2018)

 • Opinia Stałego Komitetu w sprawie dopuszczonych form kwasu mlekowego (E 270) – (4/2018)

 • Opinia Stałego Komitetu w sprawie stosowania nadmiernej ilości przeciwutleniaczy (4/2018)

 • Opinia Stałego Komitetu w sprawie użycia ekstraktów roślinnych bogatych w związki zdolne do pełnienia funkcji technologicznej (4/2018)

 • Wyjaśnienie GIS dotyczące procedury powiadomienia o produktach wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy - (1/2017)

 • Warunki stosowania komunikatu „odpowiedni dla wegetarian” - (MRiRW 2/2015)

 • Toolbox – Zestaw Narzędzi służących do redukcji akrylamidu w żywności - (1/2014)

 • Wytyczne do określania największej powierzchni opakowań o nieregularnych kształtach - (1/2014)

 • Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi na terenie zakładu spożywczego - (2/2014)

 • Znakowanie składników mineralnych na opakowaniach  - (GIS 2/2014)

 • Znakowanie witamin i składników mineralnych na etykietach produktów - (GIS 4/2014)

 • Okres przejściowy dotyczący badań na migrację materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - (GIS 1/2013)

 • Znakowanie drobnych wyrobów cukierniczych w opakowaniach jednostkowych sprzedawanych na wagę - (MRiRW 2/2013)

 • Wytyczne FoodDrinkEurope & EuroCommerce. System GDA według nowych zasad - (4/2013)