Wybrane aspekty dobrowolnego oznakowania krajem pochodzenia: „składnik podstawowy” a woda

Rozporządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w artykule 26 ust. 3 odnosi się do oznakowania krajem lub miejscem pochodzenia.

Zapisy tego artykułu zostały doprecyzowane w rozporządzeniu wykonawczym Komisji nr 2018/775 ustanawiającym zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego, które weszło w życie 1 kwietnia 2020 roku.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2021, dostęp dla prenumeratorów>>  

iStock-926538806