Wsparcie dla innowacji w przemyśle rolno - spożywczym

Rolę wsparcia dla innowacji w sektorze rolno – spożywczym docenia zarówno ustawodawca unijny (w ramach Funduszy Europejskich) jak i polski (uznający sektor rolno – spożywczy za jeden z „motorów” rozwoju kraju w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju).

Pomoc dla przedsiębiorców dostępna jest m.in w formie bezzwrotnych dotacji (zaliczki, refundacja wydatków) oraz zwrotnych instrumentów finansowych (kredyty, pożyczki preferencyjne).

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex2/2017dostęp dla prenumeratorów>>


Fotolia_132400319_L