Własność intelektualna w obrocie międzynarodowym - o czym należy pamiętać nabywając lub licencjonując prawa IP

Transfer praw własności intelektualnej ma coraz częściej ponadgraniczny, często również globalny charakter. W umowach poddanych prawu obcemu dotyczących transferu technologii czy wyników prac badawczo-rozwojowych, np. dotyczących nowych systemów produkcji dodatków do żywności, zawieranych przez polskich przedsiębiorców, często pojawiają się postanowienia dotyczące przeniesienia praw lub udzielenia licencji na korzystanie z utworów, patentów, wzorów, czy know-how bez ograniczeń terytorialnych.

Natura poszczególnych praw własności intelektualnej chroniących rezultaty twórczej lub innowacyjnej pracy człowieka (np. patentów, praw do know-how, czy praw autorskich) różni się w zależności od systemu prawnego państwa, w którym takie prawo powstało, czy kraju, na terytorium którego dojdzie do jego faktycznej eksploatacji.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 4/2019, dostęp dla prenumeratorów>>

intellectual_property-1024x786