Webinarium „Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych”, 23-24.09.2020 r.

W dniach 23-24 września 2020 r. odbyło się webinarium PFPŻ ZP i "Food-Lex" pt. „Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych”, w trakcie którego najlepsi eksperci z branży omówili aktualne przepisy i zagadnienia istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw.
Webinarium dotyczyło kluczowych kwestii z zakresu znakowania produktów spożywczych, a wzięło w niej udział ponad 260 przedstawicieli przemysłu spożywczego.


Konferencję otworzył Andrzej Gantner, wiceprezes, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, a wydarzenie prowadziła Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex”.

 

Pierwszą prezentację pt. „Podawanie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych, w tym składników podstawowych, w świetle aktualnych przepisów i wytycznych” omówiła Dorota Balińska-Hajduk, dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W swoim wystąpieniu Prelegentka odniosła się do wymagań prawnych określających zagadnienie, w tym do Wytycznych Komisji Europejskiej oraz MRiRW i GIJHARS. W trakcie prezentacji została również zwrócona uwaga m.in. na różnicę między pochodzeniem składnika podstawowego a pochodzeniem wyrobu gotowego.

 

Kolejny temat - „Dobrowolne znakowanie produktów spożywczych na gruncie rozporządzenia 1169/2011” został omówiony przez Joannę Krakowiak, radcę prawnego Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. W swojej prezentacji Prelegentka wyjaśniła rodzaje i funkcje dobrowolnych informacji o żywności oraz przedstawiła kwestię haseł reklamowych na etykietach i w innych kanałach komunikacji. Uczestnicy konferencji zapoznali się także z wyzwaniami ograniczonego miejsca na etykiecie i możliwymi rozwiązaniami w tym zakresie.


Prezentacja „Limity tolerancji składników odżywczych deklarowanych na etykiecie” została omówiona przez dr inż. Beatę Przygodę z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. W trakcie wystąpienia zostały omówione podstawy prawne z przedmiotowego obszaru, a także sposób obliczania zawartości składników odżywczych w różnych rodzajach produktów. Uczestnicy webinarium zapoznali się również z kwestią start składników odżywczych w procesach technologicznych i podczas przechowywania.


Następnie Małgorzata Krzepkowska reprezentująca J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. przedstawiła zagadnienie „Nazwa produktu spożywczego. Czy zawsze jest podana w sposób prawidłowy?”. W swoim wystąpieniu Prelegentka odniosła się do wymagań wynikających z rozporządzenia (UE) 1169/2011, jak również omówiła przykłady nazw produktów uregulowanych prawnie. Ponadto, przedstawione zostały przykłady błędów z rynku.


Ostatnią prezentację pt. „Obecne i przewidywane wymogi prawne podawania informacji środowiskowych na opakowaniach” przedstawiła Magdalena Dziczek reprezentująca Związek Pracodawców EKO-PAK. W swoim wykładzie Prelegentka odpowiedziała na pytania, gdzie i kiedy umieszczać poszczególnie informacje na opakowaniach produktów, jak również omówiła stosowane symbole i ich znaczenie. Uczestnicy webinarium zapoznali się także z planami UE dotyczącymi rozszerzania wymagań z zakresu oznaczeń środowiskowych.

 

Zamknięcie konferencji nastąpiło po dyskusji i serii dodatkowych pytań do prezentacji.

 

 

Partnerzy Strategiczni PFPŻ ZP:

J.S. Hamilton Poland S.A.

 

Partnerzy Webinarium PFPŻ ZP:

BSI Group Polska Sp. z o.o.

Związek Pracodawców EKO-PAK

 

Patroni Webinarium PFPŻ ZP:

Polskie Mięso

QAFP

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Związek Polskich Przetwórców Mleka

 

Patroni medialni PFPŻ ZP:

„Food-Lex”

Gospodarka Mięsna

Mistrz Branży

Nowy Przegląd Mleczarski

Polskie Mięso

Portal www.pfpz.pl

Przegląd Mleczarski

Przegląd Piekarski i Cukierniczy

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny

Przemysł Spożywczy 


Webinarium PFPZ ZP