Webinar EFSA: Climate change as a driver of emerging risks

Międzynarodowy zespół kierowany przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywości (EFSA) opracował w ramach projektu CLEFSA (Climate Change and Emerging Risks for Food Safety) metodologię identyfikacji, charakterystyki i analizy nowopowstających zagrożeń dla żywności i paszy oraz zdrowia roślin i zwierząt wynikających ze zmian klimatycznych. Raport z projektu, opublikowany w czerwcu br., dostępny jest na stronie: https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1881

 

W kontekście powyższego EFSA organizuje spotkanie online pt.: “Climate change as a driver of emerging risks for food and feed safety, plant, animal health and nutritional quality”.

 

Sesja odbędzie się dnia 8 października 2020 r. w godzinach 9:00 – 12:00.

 

Szczegółowe informacje,  w tym agendę spotkania i link do rejestracji są dostępne na stronie:  

https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/info-session-climate-change-driver-emerging-risks-food-and-feed-safety

 

Rejestracja zostanie zamknięta po uzyskaniu maksymalnej liczby uczestników, tj. 500 osób lub najpóźniej 30 września 2020 r. 


Źródło: GIS.


Fotolia_62876556_S