Webinar „Kompetencje pracowników branży spożywczej - stan i kierunki rozwoju. Perspektywa produkcji niezwierzęcej" 9/06/2022

Zapraszamy do udziału w konferencji on-line „Kompetencje pracowników branży spożywczej - stan i kierunki rozwoju. Perspektywa produkcji niezwierzęcej".

Data wydarzenia: 9 czerwca 2022 r.

Program wydarzenia:
 • 9:00-10:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00-10:10  Otwarcie wydarzenia – Andrzej Gantner, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
 • 10:10-10:25  Rekomendacje Rady - Analiza stanu sektora z punktu widzenia potrzeb kompetencyjnych – dr hab., prof. SGGW Dominika Głąbska, Ekspert ds. badań Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości 
 • 10:25-10:45  Uwarunkowania prawne mające wpływ na kompetencje pracowników branży spożywczej – wybrane zagadnienia – r.pr. Magdalena Osińska Przewodnicząca Grupy roboczej ds. legislacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości 
 • 10:45-11:05  Inicjatywy Komisji Europejskiej mające na celu poprawę kompetencji w sektorze żywność wysokiej jakości – Milena Bodych-Biernacka, Ekspert Grupy roboczej ds. legislacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości 
 • 11:05-11:25  Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze żywność wysokiej jakości - najważniejsze wyniki I edycji badań – Anna Tarnawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 11:25-11:45  Trendy kształtujące przyszłość branży spożywczej z perspektywy produktów roślinnych – Sebastian Tołwiński, Upfield Polska 
 • 11:45-12:05  Sektorowa rama kwalifikacji jako narzędzie definiowania i kształtowania kompetencji – dr Piotr Klatta, Instytut Badań Edukacyjnych
 • 12:05-13:05 Panel ekspercki – Wymiana doświadczeń z perspektywy różnych branż i przedsiębiorstw nt. zapotrzebowania i rozwoju kompetencji pracowników:
  Rozwój kompetencji pracowników w branży piekarniczej na przykładzie Piekarni Lubaszka - Mariola ChiczewskaPiekarnia Lubaszka
  * Rozwój kompetencji pracowników w branży sokowniczej – Barbara Groele, Krajowa Unia Producentów Soków
  * Rozwój kompetencji pracowników - studium przypadku firmy Purella Superfoods – Artur Gajewski, Purella
  * Moderator: Andrzej Gantner,  Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
 • 13:05-13:20  Zamknięcie konferencji – prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości

Formularz rejestracji>>


WebRady906