Warunki przechowywania i trwałość żywności po otwarciu opakowania – opinia EFSA (cz. 2)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował kolejną opinię naukową dotyczącą znakowania żywności.

Opracowany dokument dotyczy warunków przechowywania i okresu przydatności do spożycia po otwarciu opakowania, a także dobrych praktyk bezpiecznego rozmrażania żywności.

Opinia pt: „Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information)” dostępna jest (w języku angielskim) na stronie internetowej EFSA.

Pierwsza opinia EFSA opublikowana w grudniu 2020 r. zawiera m.in. analizę czynników mających wpływ na okres przydatności do spożycia oraz szereg informacji pomocnych przy jego wyznaczaniu (np. schemat decyzyjny ułatwiający wybór między „terminem przydatności do spożycia” a „datą minimalnej trwałości”).

Dodatkowe informacje: 
https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-advises-food-suppliers-information-consumers


Źródło: IJHARS, GIS