Ustawy tworzące „tarczę antykryzysową” podpisane przez Prezydenta

Prezydent podpisał: 

  1. ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/299_u/$file/299_u.pdf

  1. ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/301_u/$file/301_u.pdf

  1. ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/302_u/$file/302_u.pdf

 

Co do zasady przepisy ww. aktów prawnych wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warto jednak zwrócić uwagę, iż  cześć przepisów wejdzie w życie z mocą wsteczną. 


Fotolia_96319526_M