Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów

Ustawa określa zasady oznakowania żywności oraz pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, a także obowiązki podmiotów wprowadzających na rynek tak oznakowane wyroby, zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ustawy oraz kary za naruszenie przepisów ustawy.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Produkty spożywcze i pasze wprowadzone na rynek przed dniem wejścia w życie ustawy, które posiadają na opakowaniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznakowanie odnoszące się do braku GMO lub opatrzone etykietą odnoszącą się do braku GMO, które nie spełniają warunków określonych w ustawie, będą mogły pozostawać na rynku do czasu wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy.


canva-gmo-free-sign-MAC5K3vkKl0