Ustawa z dn. 19/11/2020 o zmianie ustawy o paszach (Dz.U.2020.2175)

Ustawa zmieniła termin wejścia w życie przepisów dotyczących zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, które zawarte są w ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2019 r. poz. 269 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285).

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2021, dostęp dla prenumeratorów>> 

soybeans-2039638_1280