Ustawa z 14/02/2020 o zmianie niektórych ustaw w zw. z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (DZ.U.2020.1492 ze zm.)

Ustawa nakłada opłaty na dwie kategorie produktów:


  • na napoje bezalkoholowe i syropy zawierające dodatek:

a) cukrów będących monosacharydami lub disacharydami;

b) środków spożywczych zawierających monosacharydy lub disacharydy;

c) substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.);

d) kofeiny lub tauryny;


  • na napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 

 

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 3/2020, dostęp dla prenumeratorów>> 


Fotolia_68408629_L