Urzędowe kontrole żywności podczas epidemii - opublikowane rozporządzenie KE

W dn. 31 marca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19).

Celem rozporządzenia jest zapewnienia państwom członkowskim tymczasowej możliwości przeprowadzania kontroli urzędowych w łańcuchu rolno-spożywczym w uproszczony sposób, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację związaną z chorobą COVID-19. Jednak rozwiązania te nie wprowadzają odstępstw od obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, np. z zakresu oznakowania kontrolowanych produktów.

Treść rozporządzenia dostępna jest w Dzienniku Urzędowym UE>>
Fotolia_53237025_M