Ułatwianie zdrowszych wyborów – ustalanie profili żywieniowych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w zakresie przepisów dot. ułatwiania zdrowszych wyborów – ustalania profili żywieniowych.

Celem tych konsultacji publicznych jest poznanie opinii obywateli UE i państw trzecich oraz zainteresowanych stron – będących i niebędących specjalistami – na temat inicjatyw mających na celu zmianę przepisów UE dotyczących przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Inicjatywa dotyczy żywności opatrzonej oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi oraz stanowi kontynuację strategii „od pola do stołu”. Ma ona na celu w szczególności tworzenie „profili żywieniowych”. Są to progi zawartości składników odżywczych, takich jak tłuszcze, cukry lub sól w żywności, powyżej których oświadczenia żywieniowe i zdrowotne są ograniczone lub niedozwolone.

Czas trwania konsultacji: do 7 marca 2022 r. 

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online.


dietary-guidelines