Tydzień posiedzeń komisji europarlamentarnych od 7 do 10 lutego 2022 r.

Komisje Parlamentu Europejskiego spotykające się w tym tygodniu:
  • Dzisiaj – Komisja Transportu: ETS i rozporządzenie dotyczące wspólnego wysiłku redukcyjnego;
  • Czwartek – Komisja ds. Środowiska: debata na temat sprawozdań w sprawie ETS i rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego oraz opinii w sprawie nowej strategii leśnej UE; Komisja Spraw Konstytucyjnych – propozycja Better Regulation.
Pierwsze spotkanie ministrów rolnictwa UE podczas prezydencji francuskiej odbywa się dziś i jutro, dając okazję do refleksji nad bieżącymi problemami. 

Na poziomie ekspertów technicznych przedstawiciele państw członkowskich spotykają się, aby omówić:
  • Dzisiaj – Grupa Robocza ds. Energii: wspólne zasady rynku wewnętrznego dla odnawialnych i naturalnych gazów oraz wodoru, propozycja ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym;
  • Piątek – Group Tax Questions: propozycja dotycząca opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

EP