Tajemnica przedsiębiorstwa - o czym każdy przedsiębiorca i pracodawca powinien pamiętać

Zapewnienie poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest istotne dla większości uczestników rynku, w tym sektora żywnościowego, choćby z perspektywy budowania i zachowania przewagi konkurencyjnej, czy niezakłóconego rozwoju przedsiębiorstwa. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma skuteczność podejmowanych przez przedsiębiorców oraz pracodawców działań faktycznych i prawnych mających na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa przed jej bezprawnym pozyskiwaniem, ujawnieniem oraz wykorzystaniem - np. przez konkurentów rynkowych czy pracowników. Bowiem raz ujawnione do publicznej wiadomości informacje mogą wywołać skutki trudne lub nawet niemożliwe do odwrócenia.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 3/2019, dostęp dla prenumeratorów>>

secret-3037639_1920-1024x646