Sympozjum EFSA dot. żywności pochodzenia komórkowego

W dniach 11-12 maja br. odbędzie się sympozjum naukowe EFSA na temat żywności i składników żywności pochodzenia komórkowego.

Sympozjum ma na celu zidentyfikowanie sektorów istotnych dla żywności i składników żywności pochodzących z kultur komórkowych, dokonanie przeglądu stanu wiedzy w zakresie odpowiednich koncepcji, technologii i produktów pochodnych, a także omówienie pojawiających się aspektów bezpieczeństwa i metodologicznych oraz ich wpływu na podejście EFSA do oceny ryzyka.

 

Dodatkowe informacje o sympozjum dostępne są na stronie: https://www.efsa.europa.eu/en/events/efsas-scientific-colloquium-27-cell-culture-derived-foods-and-food-ingredients