Swobodny przepływ żywności w Unii Europejski

Utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego stanowiło jeden z podstawowych celów Unii Europejskiej. Swoboda przepływu towarów jest jedną z jego podstawowych swobód, obok swobody przepływu osób, usług oraz kapitału.

Gwarantują ją przepisy traktatowe oraz przyjęta na poziomie Unii harmonizacja norm i regulacji technicznych wraz z jednolitymi procedurami oceny. Została uregulowana w art. 26 oraz 28-37 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i obejmuje swym zakresem wszystkie towary pochodzące z Państw Członkowskich oraz z państw trzecich, które znajdują się w swobodnym obrocie w państwach Wspólnoty. Podstawą swobodnego przepływu towarów jest unia celna, ustanawiająca jednolity obszar handlowy, w obrębie którego możliwy jest swobodny przepływ towarów wyprodukowanych zarówno w UE, jak i poza jej granicami.


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 3/2020, dostęp dla prenumeratorów>> 


woman-is-holding-supermarket-basket-european-union-waving-flag-background-economy-concept-for-fresh-fruits-and-vegetables-2ADRD17