Substancje dodatkowe z listy quantum satis - zasady stosowania, ograniczenia i wyjątki

Stosowanie substancji dodatkowych do żywności w Unii Europejskiej jest uregulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 32.12.2008 r.). Rozporządzenie to zawiera szczegółowe wymagania w zakresie substancji dodatkowych dopuszczonych do stosowania w poszczególnych kategoriach środków spożywczych.

Maksymalne dawki dodatków do żywności określone w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 mają zastosowanie do żywności wprowadzonej do obrotu, jeśli nie określono inaczej.

Dla substancji uwzględnionych na listach quantum satis nie określono maksymalnych, dopuszczalnych dawek stosowania w środkach spożywczych, co nie oznacza, że substancje te można stosować w dowolny sposób.

Polecamy artykuł, który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowała Joanna Gajda-Wyrebek z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Kwartalnik "Food-Lex" nr 1/2023>> 


AdobeStock_242643917-min