Substancja dodatkowa, substancja pomocnicza w przetwórstwie czy składnik żywności?

W produkcji żywności stosuje się wiele substancji i preparatów. Ostatnio zwraca się szczególną uwagę na właściwą klasyfikację składników produktu - czy jest to substancja dodatkowa, substancja pomocnicza w przetwórstwie czy też charakterystyczny składnik żywności. Odpowiednia klasyfikacja ma wpływ na etykietę produktu – substancje dodatkowe oraz składniki żywności należy wymienić w wykazie składników produktu, natomiast substancje pomocnicze w przetwórstwie nie są uwzględniane na etykiecie.

Należy podkreślić, że dość często substancje uznawane dotychczas przez producentów za substancje pomocnicze w przetwórstwie lub za typowe składniki żywności, w wyniku dyskusji zostają zaklasyfikowane jako substancje dodatkowe do żywności.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 3/2021, dostęp dla prenumeratorów>>


c6c7eb04-bf86-49f5-82d8-1dd1e9593a89articleimage