Stosowanie barwników w zamiennikach łososia

W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1819 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania barwników w zamiennikach łososia.

Rozporządzenie zmienia zapisy w dotychczasowej kategorii żywności 09.2 „Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki” w części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, dopuszczając stosowanie żółcieni pomarańczowej FCF/żółcieni pomarańczowej S (E 110) i pąsu 4R, czerwieni koszenilowej A (E 124) w zamiennikach łososia na bazie gatunku ryby Clupea harengus.


Żółcień pomarańczowa FCF/Żółcień pomarańczowa S (E 110) i pąs 4R, czerwień koszenilowa A (E 124), gdy są stosowane jako barwniki, nadają pożądany stały odcień, poprawiają właściwości organoleptyczne i sprawiają, że zamienniki łososia na bazie gatunku ryby Clupea harengus są bardziej atrakcyjne wizualnie.


Rzeczywiste poziomy stosowania żółcieni pomarańczowej FCF/żółcieni pomarańczowej S (E 110) i pąsu 4R, czerwieni koszenilowej A (E 124) potrzebne do osiągnięcia pożądanego efektu w zamiennikach łososia na bazie Clupea harengus są znacznie niższe od dopuszczalnych poziomów maksymalnych.


Rozporządzenie wejdzie w życie 23 grudnia 2020 r.