Stawki opłat za korzystanie środowiska w 2021 r.

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021.

Obwieszczenie określa:

1) górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska (podane w załączniku nr 1 do obwieszczenia);

2) jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska za:

    a) gazy lub pyły wprowadzane do powietrza,

    b) umieszczenie odpadów na składowisku

 

Stawki opłat podano dla odpadów z różnych branż przemysłu, w tym z sektora spożywczego.


22702 10 iStock_41624926_XXLARGE_Web format sRGB_22702